Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане

ПОСЛАНИЯ ОТ СВЕТЛИНА

Биенале на хартиеното изкуство 2013

17 Май 2013 - 02 Юни 2013

Изложбата е част от проявите на Второто биенале на хартиеното изкуство, което се провежда в рамките на София Хартиен Арт Фестивал 2013. Насто-ящото издание на биеналето е с широко международно участие и обхваща 19 експозиции в различни зали на София. 

Селекцията от произведения, обединени под надслов Послания от светли-на, акцентира върху спецификата на хартиеното изкуство през призмата на традициите в различни култури по света. Съчетавайки в крехката си структу-ра първичност и изящество, ефирност и игра, елегантност и гротеска, обик-новеност и магичност, хартията е материал, който дава на авторите безк-райни възможности за творческо преосмисляне на света. Много от произве-денията са изградени като природни форми, други съдържат в себе си еле-менти от писменост, фолклорни традиции, поетични откровения. Използвани са различни технологии за ръчно отливане на хартия, както и рециклирани и отпадъчни хартии. Въображението и артистичната свобода, с които авторите посягат към хартията, я превръщат от банален материал на ежедневието в изящно духовно послание.

Експозицията показва 13 автори с 27 произведения: Харълд Метцлер - Авст-рия, Ева Токер Аржетина, Гейл Стиф и Джесика Уонг Австралия, Ирене Ра-мензее и Хелене Чахер – Германия, Сун Йонг Канг - Корея, Вероник Сапин – Франция, Йошио Хасегава – Япония, Фери Стъвърман – Холандия, Магда Собон – Полша, Оди Бернар – Франция и Катрин Дардел – Швейцария.

Голяма част от участниците са членове на световната асоциация на автори-те, работещи с хартия – IAPMA. Много от тях идват у нас специално за фес-тивала и представянията, включени в програмата му. Хелене Чахер е дълго-годишен председател на асоциацията и чрез конгресите за хартиено изкуст-во, които се организират всяка година успешно се представят новите тен-денции в това изкуство. 

Изложбата в СГХГ ще бъде съпътствана от две представяния: за рециклира-на хартия и нейните продукти, внасящи нови тенденции в създаването на различни конструкции и лекция „Хартията в Китай” на Лу Ян Грейсли, куратор на световни събития за скулптура.

Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery