Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане

КОЛЕКЦИЯТА

Колекцията на Софийска градска художествена галерия представя българското изкуство от края на 19-ти век до днес. От първите академични художници преди и след Освобождението, през влиянията на импресионизма, символизма и сецесиона, до промените през 30-те години на 20-ти век, сбирката показва в пълнота началото на светското изкуство у нас. Във фондовете се съхраняват произведения от първите години на социалистическата власт след 1944 г., от времето на култа към личността и последвалото „размразяване“ в началото на 60-те години. Изключително богато са представени 70-те и 80-те години. През последното десетилетие усилията на екипа са съсредоточени, както в посока на обогатяване на наличната сбирка, така и на интегриране на съвременните форми на изкуство в музейната политика.

Началото на колекцията е поставено през 1929 г. от първия уредник Коста Вълев. Започва като сбирка на творби от софийски художници или предимно на произведения, посветени на историята и съвремието на града. Днес това е само една от посоките. Във фондовете на музея продължават да влизат работи, които отразяват промените в града. Друга тенденция, съхранена от самото начало и развивана през годините, е колекционирането на портрети на представители на интелигенцията и обществени личности. През 2008 г. след сериозна събирателска акция галерията представи пред публиката своята колекция от автопортрети на художници, наброяваща над 200 творби.

През годините попълването на фондовете върви с различна интензивност. С обособяването на Градската галерия като самостоятелна институция през 1952 г. работата в тази посока се засилва. Основният източник са самостоятелните изложби, общите художествени изложби и конкурсите на тема София. Първият е обявен през 1964 г., а последният е организиран през 1989 г. Най-тежък е периодът 1991-2007 г., през който музеят няма бюджет за откупки и разчита единствено на дарения.

Колекцията е разделена в четири отдела: Живопис, Скулптура, Графика, Съвременно изкуство и фотография. Последният фонд е най-новият и е основан през 2004 г. в отговор на настъпилите промени в изкуството и в художествения живот.

Колекцията на СГХГ е представителна за развитието на българското изкуство от края на 19-ти век до днес. Тя покрива всички периоди, тенденции, стилове и имена. Доказателство за това е проектът „Възможната история“, реализиран през 2012-2013 г. Изследването е базирано върху сбирката на музея и е първият опит за нов прочит на историята на изкуството след премените през 1989 г.

 

ЖИВОПИС

Фонд „Живопис“ в СГХГ е най-стар и най-богат. В него днес се съхраняват над 3 700 живописни творби, като по-голямата част от тях са изпълнени в маслена техника. Значителна е и сбирката от акварелни произведения.  Обемиста като времеви порядък – от 1878 до ден днешен, колекцията разкрива в относителна цялост жанровите и стилови характеристики в развитието на българското изобразително изкуство, което позволява почти цялостно очертаване на художествените процеси в страната след Освобождението.

Фондът, наричан в първите години „картинна сбирка“, е натрупан предимно от дарения на общински и държавни институции, както и на множество частни лица, в това число и художници. С обособяването на галерията като самостоятелен културен институт през 1952 г. започва и целенасочено откупуване на творби от индивидуални и общи художествени изложби.

Някои автори са представени с по едно-две произведения, а други с повече от десет. Въпреки това във фонда се съхраняват знакови произведения на редица изявени художници като Антон Митов, Иван Мърквичка, Никола Петров, Иван Милев, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Кирил Цонев и др. Всред тази плеяда майстори са и картини на съвременни автори като Сашо Стоицов, Милко Божков, Свилен Блажев, Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев, Греди Асса, Станислав Памукчиев, Божидар Бояджиев, Недко Солаков и др.

Като столична галерия, СГХГ притежава на най-богатата сбирка с образи на София, увековечени в платната на българските художници. В нея може да бъде видяна стара София с нейните тържища от предосвобожденско време, София през времето на Втората световна война, до съвременния глобален град с неговите ескалатори и нови силуети. Във фонд „Живопис“ се съхранява и една от най-ярките колекции от портрети на български художници и интелектуалци. Колекция, която продължава да се попълва и днес.

През 2003 г колекцията е публикувана в научен каталог.

Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery