СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ДОБРОВОЛЦИ

  • С течение на годините  Софийската градска художествена галерия успешно развива и доброволческа дейност. Едната посока е по линия на летни стажове и практики на студенти от България и чужбина, обучаващи се в университети и колежи по история на изкуството и съвременни визуални изкуства и дигитални технологии. По време на техния престой стажантите извършват дейности,  свързани с описването и дигитализирането на фондовете на галерията , а също и участват в подготовката на предстоящи изложби.

  • Другата посока , в която екипът на СГХГ разчита на доброволци е в подготовката на собствени изследователски проекти, като за всеки конкретен случай се подбират подходящи специалисти от средите на младите научни работници, изкуствоведи, студенти от горните курсове на Националната художествена академия, Софийския университет“ Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.

  • През годините броят на доброволците, които са помагали безвъзмездно в дейността на  Софийската градска художествена галерия се увеличава чувствително, което очертава една положителна  и устойчива тенденция.