ГРАФИКА

Графичният фонд съхранява произведения върху хартия, създадени от средата на 18-ти век до днес. В първите години от съществуването на галерията те са събирани инцидентно, като част от общата колекция. След преместването на СГХГ в сградата на ул. „Ген. Гурко” 1 през 1977 г. е създаден графичен кабинет. Отделянето на графичните произведения в самостоятелен фонд става през 1985 г.
В края на 2104 г. графичната колекция наброява 3 840 творби. Преобладаващата част от тях са отпечатъци в различни техники, но заедно с това значителен дял илюстрации, карикатури, рисунки, скици, етюди, пастели и акварели допринасят за разнообразието на сбирката.
Фондът като цяло отразява развитието на графиката в България от нейното възникване до наши дни. Наред с ранните й прояви като самостоятелно изкуство (Николай Павлович, Михаил Кръстев, Петър Морозов и др.), в него присъстват ярки примери за високите постижения през 20-те и 30-те години на 20-ти век: Васил Захариев, Пенчо Георгиев, Николай Райнов, Преслав Кършовски, Жорж Папазов и редица други. Някои от най-добрите примери проследяват промените през 60-те, както и стиловото разнообразие и технологичната свобода на изпълнение през 70-те и 80-те години на 20-ти век (Тодор Панайотов, Анастасия Панайотова, Петър Чуклев, Румен Скорчев, Михаил Петков, Иван Нинов и много други.) Следващото поколение автори (Христо Кърджилов, Мария Духтева, Явора Петрова, Милко Павлов, Васил Попов и т.н.) са широко представени предимно с творби от 80-те и 90-те години, а след 2007 г. автори като Стефан Божков, Любомир Кръстев и Камен Старчев обогатяват колекцията с нови стилове и техники.
Графичният фонд съхранява и редица значителни по обем дарения от творби на Васил Стоилов, Николай Майсторов, Румен Скорчев, Кирил Гюлеметов, Милко Павлов, Маргарит Цанев и др.

Пейзаж с лодки

Созопол (1965)

Аркадиа

Рисунка III

Тичаща мъжка фигура (1982)

Знаци I (1989)

Портер на Роза Попова

Погребение

Карнавал на глупаците (1995)

Музика (1992)

Остров I (1990)

Жена с птица I (1990)