СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

МИСИЯ И ДЕЙНОСТ

СГХГ е музей с дългогодишна традиция. Ролята на институцията e да изследва и представя фактите от българската културна история по аналитичен и съвременен начин, както и да се намесва активно в художествените процеси чрез оригинални и запомнящи се проекти.
Основната мисия на СГХГ е да съхранява, опазва, проучва, реставрира и популяризира художественото наследство от своите фондове. Постоянно да попълва своята колекцията чрез откупки и дарения. След прекъсване от 18 години през 2007 г. Столична община започва да предоставя ежегодно средства за откупуване на творби. Това дава възможност за ритмично попълване на фондовете на необходимото научно и художествено ниво. Специалистите, работещи в институцията, се грижат за нейната колекция и представянето й пред обществеността чрез изложби, каталози и публикации.

От няколко години СГХГ започна да дигитализира своята колекция от различните фондове и да я архивира и каталогизира по всички съвременни методи и изисквания за съхраняване и систематизиране на движимото културно наследство.

Софийска градска художествена галерия развива научна и издателска дейност, и образователни програми. Разширява кръга на своята публика чрез срещи, лекции, дебати, представяне на книги и концерти. Галерията и нейните филиали постоянно обновяват и развиват своите сайтове и предоставят възможност не само на медиите, но и на културната общественост за по-бърз и пълноценен контакт. Галерията се е превърнала в територия, на която се осъществява диалог на поколенията художници и културната общественост, което допринася и за анализа на развитието на българското изкуството в рамките на световните процеси.