СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийска градска художествена галерия провежда целенасочена политика за привличане на детска и младежка публика чрез различни образователни програми, лекционни и практически уъркшопове. Традиционни за галерията са съвместните образователни програми за деца с фондация EasyArt, които се провеждат всяка събота. Темите на тези детски работилници са свързани с настоящата експозиция в галерията. СГХГ работи в тясно сътрудничество с НХА и НБУ, и залите й често са място за лекционни курсове за студенти - бакалаври и магистри по специалността „Изкуствознание“.

Специално място в образователната политика на галерията заема привличането на хора в неравностойно положение, достъпът им до изложбените пространства, разработване на специални програми за тяхното приобщаване към възприемането и опознаването на изобразителното изкуство. Част от изложбите са специално адаптирани за незрящи посетители чрез специално изработени тактилни карти и аудио-гидове.

През 2019 г.Софийска градска художествена галерия стартира образователна програма „Музеят в училището, училището в музея“. Важна част от политиката на галерията е „изнасянето“ на изкуство извън залите и експонирането му в по-нестандартни пространства. Изложбата има за цел да допринесе за обогатяване на визуалната култура на учениците и да разшири техните знания по предметите „Изобразително изкуство” и „История на изкуството”. Дава се възможност да се видят копия на някои от най-интересните произведения от фонда на СГХГ.

Осъществен са няколкоизложби в различни училища в - Френската гимназия, Националната гимназия за приложни изкуства, Националният учебен комплекс по култура, Националното училище за изящни изкуства, 12 СОУ, 91 Немска езикова гимназия и др.Заедно с тях си осъществява и програма от съпътстващи събития, която включва: лекции с презентации в съответното училище от уредник на СГХГ и посещение на настояща изложба в СГХГ. Посещението на учениците в галериятавключва кратка беседа и попълване на специално изготвени въпросници.