Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане

КОЛЕКЦИЯТА

Колекцията на Софийска градска художествена галерия представя българското изкуство от края на 19-ти век до днес. От първите академични художници преди и след Освобождението, през влиянията на импресионизма, символизма и сецесиона, до промените през 30-те години на 20-ти век, сбирката показва в пълнота началото на светското изкуство у нас. Във фондовете се съхраняват произведения от първите години на социалистическата власт след 1944 г., от времето на култа към личността и последвалото „размразяване“ в началото на 60-те години. Изключително богато са представени 70-те и 80-те години. През последното десетилетие усилията на екипа са съсредоточени, както в посока на обогатяване на наличната сбирка, така и на интегриране на съвременните форми на изкуство в музейната политика.

Началото на колекцията е поставено през 1929 г. от първия уредник Коста Вълев. Започва като сбирка на творби от софийски художници или предимно на произведения, посветени на историята и съвремието на града. Днес това е само една от посоките. Във фондовете на музея продължават да влизат работи, които отразяват промените в града. Друга тенденция, съхранена от самото начало и развивана през годините, е колекционирането на портрети на представители на интелигенцията и обществени личности. През 2008 г. след сериозна събирателска акция галерията представи пред публиката своята колекция от автопортрети на художници, наброяваща над 200 творби.

През годините попълването на фондовете върви с различна интензивност. С обособяването на Градската галерия като самостоятелна институция през 1952 г. работата в тази посока се засилва. Основният източник са самостоятелните изложби, общите художествени изложби и конкурсите на тема София. Първият е обявен през 1964 г., а последният е организиран през 1989 г. Най-тежък е периодът 1991-2007 г., през който музеят няма бюджет за откупки и разчита единствено на дарения.

Колекцията е разделена в четири отдела: Живопис, Скулптура, Графика, Съвременно изкуство и фотография. Последният фонд е най-новият и е основан през 2004 г. в отговор на настъпилите промени в изкуството и в художествения живот.

Колекцията на СГХГ е представителна за развитието на българското изкуство от края на 19-ти век до днес. Тя покрива всички периоди, тенденции, стилове и имена. Доказателство за това е проектът „Възможната история“, реализиран през 2012-2013 г. Изследването е базирано върху сбирката на музея и е първият опит за нов прочит на историята на изкуството след премените през 1989 г.

 

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ

Фонд „Съвременно изкуство и фотография“ съществува от 2004 г. До 2014 г. в колекцията постъпват 235 произведения, най-ранното от които е от 1983 г.: „Трансплантация - Стъкленият кей“ на Васил Симитчиев, а най-късните са от продължаващите програми за млади автори в Галерия Васка Емануилова.

Целта е колекцията да представи най-новата история на изкуството в България чрез значими автори и произведения. Някои работи са създадени по повод основни за историята изложби като „Градът?“, 1988 г.; "11.11.88", 1988; “N-форми”, 1994; “Ars Ex Natio. Произведено в България”, 1997. Амбицията на фонда е не само да покрива исторически периоди и определени имена, но и да показва тенденции и общозначими проблеми. В него фигурират редица творби, посветени на град София и представени пред публиката в изложби на същата тема, като „(Гр)адски приказки“ (2006) и „От вчера до утре. Софийски паметници“ (2009).

В колекцията има живопис, рисунка, видео, инсталации, дигитално изкуство, обекти, скулптура и др. През 2013 г. стартира и проектът „Българската фотография днес“, благодарение на който в галерията чрез дарения влизат работи на активно работещи съвременни фотографи.

Произведенията постъпват във фонд „Съвременно изкуство и фотография“ чрез откупки и дарения. Сред най-мащабните дарители са художниците Боряна Росса, Правдолюб Иванов, Лъчезар Бояджиев, Сашо Стоицов, Милко Павлов, Нина Ковачева и Валентин Стефанов, Надежда Олег Ляхова, Недко Солаков. През 2014 г. колекцията се попълва и от голямо дарение от частната сбирка на Гауденц Б. Руф.

От 2014 г. фонд „Съвременно изкуство и фотография“ притежава и работи на Кристо и Жан Клод.

Каталогът на фонда е издаден през 2011 г. 
 

Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery