Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане


МЯСТО ЗА СРЕЩИ Евгени Василев. Интуитивна еволюция

23 Март 2004 - 28 Март 2004


 

Инсталацията "Интуитивна еволюция" представя процеса 
на еволюция и интегрирането на хората в средата. Видеото показва представители на двете поколения в тяхната естествена среда чрез начина им на комуникация. Компютърно-генерираната анимация дава една футуристична представа за ситуирането и взаимоотношението на хората в ежедневие, подвластно на технологиите.

Евгени Василев, р. 1980, учи кино и телевизия в Департамента за визуални изкуства на Нов български университет. Работи на свободна практика, занимава се с дизайн, графичен дизайн, видео-монтаж. Член на Център за медийни изкуства Интерспейс.

Галина Димитрова







СЛОВО И ОБРАЗ

10 Март 2004 - 26 Март 2004


 

2004 година е свързана с 800-годишнината от завладяването на Константинопол от войските на ІV Кръстоносен поход. Центърът за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” отбелязва това събитие чрез изложбата “Слово и образ”, която е поредна проява по сключения през 2003 г. договор със Софийската градска художествена галерия за популяризиране на изкуството, създадено по българските земи и на Балканите (през 2003 г. бяха показани гравюри на Христофор Жефарович, дарение от Негово светейшество Сръбския патриарх Павле и произведения от съвременния сръбски график Велко Михайлов).
“Слово и образ” включва над 150 експоната, постъпили директно в Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” или чрез фондация “Елена и Иван Дуйчеви” след 2000 г., както и предоставени от частни лица. До момента те не са публикувани в каталози или други издания. Това се отнася и до частната колекция на д-р Павел Панов (регистрирана под № 1 към Общинското предприятие “Стара София” със Софийски исторически музей) и колекциите на Румен Манов и на Петър Христов. Само два пергаментни листа от ХII в., извадени от корицата на старопечатна книга, излизат извън хронологичните рамки на периода ХV – ХХ в. Останалите експонати обхващат освен ХIХ и ХХ в.







СЛОВО И ОБРАЗ

10 Март 2004 - 26 Март 2004


 

2004 година е свързана с 800-годишнината от завладяването на Константинопол от войските на ІV Кръстоносен поход. Центърът за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” отбелязва това събитие чрез изложбата “Слово и образ”, която е поредна проява по сключения през 2003 г. договор със Софийската градска художествена галерия за популяризиране на изкуството, създадено по българските земи и на Балканите (през 2003 г. бяха показани гравюри на Христофор Жефарович, дарение от Негово светейшество Сръбския патриарх Павле и произведения от съвременния сръбски график Велко Михайлов).
“Слово и образ” включва над 150 експоната, постъпили директно в Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” или чрез фондация “Елена и Иван Дуйчеви” след 2000 г., както и предоставени от частни лица. До момента те не са публикувани в каталози или други издания. Това се отнася и до частната колекция на д-р Павел Панов (регистрирана под № 1 към Общинското предприятие “Стара София” със Софийски исторически музей) и колекциите на Румен Манов и на Петър Христов. Само два пергаментни листа от ХII в., извадени от корицата на старопечатна книга, излизат извън хронологичните рамки на периода ХV – ХХ в. Останалите експонати обхващат освен ХIХ и ХХ в.







МЯСТО ЗА СРЕЩИ ВЕСКУЛПТУРА Весел Танев

04 Март 2004 - 22 Март 2004


 

Скулптурата на Весел Танев се доближава до направлението на индустриалните скулптори от 20-те години на ХХ в. с тази разлика, че тя не изобразява природни форми или душевни състояния, а претворява принципите на механиката и промишленото производство. Весел работи с високо технологични материали като месинг, фосфорен бронз, нераждаема стомана, текстолит. Работите му напомнят продукти на индустриалния дизайн. Тяхното изпълнение се базира на точни предварителни проекти. Идеята на автора е всяка скулптура да се разглежда едновременно и като умален макет на произведение с монументални размери. Той залага не на уникалността, а именно на “възпроизводимостта” на всяка от тях.
На изложбата Весел представя 15 скулптури, фотографии и чертежи. 







СОФИЯ - СТО ЛИЦА

03 Март 2004 - 27 Април 2004


 

Изложбата е посветена на 125-годишнината от обявяването на София за столица на България и 75-годишнината от създаването на общинската художествена сбирка, поставила началото на днешната Софийска градска художествена галерия.
Богатата живописна колекция на галерията на софийска тематика включва над 350 творби (в изложбата е показана една трета част от тях), събирани целенасочено повече от шест десетилетия. Тези пейзажи и композиции ни дават възможност да съпоставяме над 100 художници от различни поколения, представители на всички стилови направления в българското изкуство през целия ХХ век - как са виждали София, кои градски сюжети са предпочитали, как се е променял градът от пренаселените улици и площади до тихите кътчета и покрайнините. Един град със сто лица.
Изложбата е съпроводена с двуезичен каталог с цветни и черно-бели репродукции на всички картини на софийска тематика от живописния фонд на галерията и справка за художниците - носители на наградите на София от 40-те години на ХХ век до момента. 





1
Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery