Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане


Награда за съвременно изкуство БАЗА 2012 Изложба на номинираните художници Зоран Георгиев, Леда Екимова, Кирил Кузманов, Павел Лефтеров, Максимилиан Праматаров, Коста Тонев

26 Юни 2012 - 22 Юли 2012


Изложбата отбелязва петото издание на Наградата за съвременно изкуство БАЗА. Тя е създадена през 2008 г. по инициатива на Института за съвременно изкуство – София и съществува като част от международна мрежа от награди за млади автори. Финансира се от американската Фондация за гражданско общество. По традиция изложбата на номинираните се провежда със съдействието на СГХГ и в една от нейните зали. Наградата е единствена по рода си у нас и се състои в шестседмичен творчески престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк и самостоятелна изложба в галерията на ИСИ-София. Първите четирима носители на БАЗА са: Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009), Антон Терзиев (2010) и Викенти Комитски (2011). Техният опит от пребиваването в Ню Йорк вече доказа ефективността на такъв формат награди, заради разширяването на професионалните и колегиални контакти, поканите за участия в изложби в различни страни, както и знанията от наблюдението на нюйоркската художествена сцена. 

Целта на изложбата на номинираните е да представи най-доброто от работата на всеки избран художник и да даде представа за индивидуалните му художествени предпочитания. В предстоящата експозиция преобладават нови произведения, планирани и реализирани по този повод. 

Работите на Зоран Георгиев се фокусират върху темата за пътя на артефактите през историята и работния процес, разбиран като връзка между създаването на изкуство и нехудожествените дейности.

Леда Екимова се интересува от човешката емоционалност, изразявайки това чрез символи на тялото и органични материали.

Кирил Кузманов изследва идеята за пътуването, придвижването и образа на художника не като турист, а като пътешественик.

Най-младият участник Павел Лефтеров се включва в изложбата като пример за интензивно овладяване на живописта и непосредствен поглед към масовата култура и консуматорското общество.

Максимилиан Праматаров се занимава с манипулиране на документални образи, добавяйки смислови промени чрез технически средства на фотографията. 

Работите на Коста Тонев показват неговата дългогодишна последователност в осмислянето на думи и понятия на базата на постулати от историята на съвременното изкуство. 

През 2012 членове на журито са: Мария Василева (куратор, главен уредник на СГХГ), Яра Бубнова (куратор, директор на ИСИ-София), Недко Солаков (художник), Борис Мисирков (фотограф), Оливие Боасиер (колекционер на съвременно изкуство).

Зоран Георгиев е роден през 1985 г. в Гевгелия, Македония. През 2012 завършва Живопис в НХА при проф. Андрей Даниел. Работи живопис, видео, инсталация и обекти. Носител на награда за живопис от Конкурс за млади художници, критици и куратори на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Леда Екимова е родена през 1980 г. в Свищов. През 2004 г. завършва Мода в НХА. Работи като художничка, моден дизайнер и куратор. Основател е на галерия „Пистолет“ и модния лейбъл „Чайка“. В художествените си изяви предпочита средствата на рисунката и инсталацията за определено място.

Кирил Кузманов е роден през 1981 г. в София. През 2009 г. завършва Скулптура в НХА при проф. Емил Попов. В работата си експериментира с намеси в градската среда или изложбените пространства, използвайки различни изразни средства. През 2009 получава Първа награда в TurgusunArts Festival, Казахстан. 

Павел Лефтеров е роден през 1994 г. в София. Учи в Националното училище за изящни изкуства "Илия Петров". Има участия в няколко общи изложби, сред които SAATCHI ONLINE на изложението ARTPARIS JUST ART, Grand Palais March, Париж, 2011. Носител на награда от Шести национален конкурс за учебна рисунка, София, 2010.

Максимилиан Праматаров е роден през 1979 г. в София. През 2002 завършва Богословие в Софийския Университет, а през 2011 Университета за приложни изкуства във Виена. Работи предимно в областта на фотографията, като през последните години експериментира с лентикуларната техника за триизмерен печат. През 2006 получава награда от международното списание за фотография и медийно изкуство EIKON. 

Коста Тонев е роден през 1980 г. в Пловдив. През 2004 завършва Живопис в НХА, при проф. Андрей Даниел. През 2008 завършва живопис в Академията за изящни изкуства във Виена. Работи живопис, видео, фотография и инсталации. Познат е на публиката с множество участия в изложби в България и по света. THE COLLECTION. NEW ACQUISITIONS 2010-2011

14 Юни 2012 - 26 Август 2012


Sofia City Art Gallery presents the most recent acquisitions in the collections of Painting, Graphics, Sculpture and Contemporary Art and Photography, which have been received during the recent two years as purchases or donations. Traditionally, since 2008 by such exhibitions, the Museum has been giving an account to its audience, and it has been also showing its policy of completing the collection.

Thanks to the financial support of the Sofia Municipality, in 2007, more than 15 years later, the Gallery made its first purchases of art works. Since then, each year, after a precise selection, works of different character enter the museum. Donations are also an important source for enriching the collection.

So far, filling the collection goes in several directions. One of them is seeking of classical works of Bulgarian art that have been missing or have not been sufficiently presented (Nikola Georgiev, Nikolay Rostovtsev, Georgi Velchev, Pencho Balkanski). The other direction is tracking the development of some artists who have been defined established in Bulgarian art culture and whose adequate exposure requires including works from different periods of their creative development(the sculptors Thomas Kochev and Emil Popov, thegraphic artist Ivan Ninov, the painters Ioan Leviev, Rumen Skorchev, Andrey Daniel, Gredy Assa). A special focus of the selection is the generation of those artists who won recognition after the second half of the 1980s and thus, due to the difficult transitional period, stayed outside the museum collections (Rumen Zhekov, Dolores Dilova, Onnik Karanfiliyan, Vassil Popov). There is a continuing tendency of enriching the stocks with the works of young painters (Nina Ruseva, Alexander Petkov) and graphic artists (Lyubomir Krastev). Interesting emphasis this year are the newly obtained caricatures – an area of artistic expression, which has been much underrated by museums (Alla Georgieva and Chavdar Georgiev, Chavdar Nikolov, Hristo Komarnitski, Stefan Despodov, Rumen Dragostinov, Ivan Kutuzov). Sofia City Art Gallery keeps filling its Contemporary Art and Photography collection either. This collection has no analogue in the Bulgarian museum practice (Vassil Simittchiev, Adelina Popnedeleva, Nedko Solakov, Daniela Kostova, Nina Kovacheva and Valentin Stefanoff, Kalin Serapionov, Boris Missirkov and Georgi Bogdanov, Rada Bukova, etc.).
 КОЛЕКЦИЯТА. НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ 2010-2011

14 Юни 2012 - 26 Август 2012


Софийската градска художествена галерия представя най-новите постъпления във фондовете Живопис, Графика, Скулптура и Съвременно изкуство и фотография, приети през последните две години като откупки или дарения. По традиция от 2008 г. насам музеят се отчита с подобни изложби пред своята публика и показва политиката си по отношение попълването на колекцията.


Благодарение на финансовата подкрепа на Столична община през 2007 година галерията реализира първите след повече от 15 години откупки на художествени произведения. Оттогава всяка година с прецизна селекция във фондовете на музея влизат различни по характер творби. Даренията също са важен източник за обогатяване на колекцията. 

Както и досега, попълването върви в няколко посоки. Едната е издирване на класически произведения на българското изкуство, които липсват или не са достатъчно добре представени в колекцията (Никола Георгиев, Николай Ростовцев, Георги Велчев, Пенчо Балкански). Другата е проследяване развитието на автори, които се определят като утвърдени в българската художествена култура и пълноценното им показване изисква включване на работи от различни периоди на творческото им развитие (скулптурите Томас Кочев и Емил Попов, графика Иван Нинов, живописците Йоан Левиев, Румен Скорчев, Андрей Даниел, Греди Асса). Селекцията обръща специално внимание на поколението художници, което се утвърждава след втората половина на 80-те години и поради трудния преходен период остава извън музейните колекции (Румен Жеков, Долорес Дилова, Онник Каранфилиян, Васил Попов). Продължава линията на обогатяване на фондовете с млади живописци (Нина Русева, Александър Петков) и графици (Любомир Кръстев). Интересен акцент тази година представляват новопридобитите карикатури – една силно подценявана от музеите област на художествено изразяване (Алла и Чавдар Георгиеви, Чавдар Николов, Христо Комарницки, Стефан Десподов, Румен Драгостинов, Иван Кутузов). СГХГ продължава да попълва и своя фонд „Съвременно изкуство и фотография“, който е без аналог в българската музейна практика (Васил Симитчиев, Аделина Попнеделева, Недко Солаков, Даниела Костова, Нина Ковачева и Валентин Стефанов, Калин Серапионов, Борис Мисирков и Георги Богданов, Рада Букова и др.).

1
Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery