Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане


НИКОЛА ПЕТРОВ 130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

21 Септември 2011 - 30 Октомври 2011


През настоящата 2011г. се навършват 130 години от рождението на Никола Петров - един от най-ярките и стойностни таланти с новаторство и принос в българското изобразително изкуство.
Картините на Никола Петров са от тези произведения, които и днес имат своята съвременност и носят своето бъдеще. Със своята изключителна дарба и майсторство в изкуството, с краткия си живот и ненавременна смърт – умира само на 35години, той се превръща в легенда, обгърната от някакъв мистицизъм. Този мистицизъм идва и от удивителната му съдба. Всичко в нея е наситено, сякаш сгъстено. Качествените промени са видни в малки времеви периоди в различни негови творби.

Тази творческа динамика започва още от студентските години. Едва 22 годишен през 1903г. той става член и основател на дружество „Съвременно изкуство”. Същата година получава държавна стипендия и посещава Рим. От тук нататък всяка година ще следват различни изяви в София, Белград, Лиеж, Лондон, Загреб, Мюнхен, Венеция,Рим, Берлин. Освен множеството рисунки, акварели и живописни платна Никола Петров илюстрира творбите на Пенчо Славейков и Тодор Влайков, създава стенописната композицията „Въведение в храма” в северния олтар в храм-паметника „Александър Невски”. През 1911г. на международната изложба в Рим е откупена картината му „Лъвовият мост в София” от Музея за съвременно изкуство. През същата година е и първата държавна откупка в България на картината му „Църквата „Св. София”.

Към неговата съдба и творчество винаги ще има неудовлетвореност от не създаденото, поради силата на таланта и краткостта на живота.Талант и живот, които биха могли да дадат и да променят още много посоки в българското изкуство, ако имаха своето земно време.

В изложбата участват Софийска градска художествена галерия, Национална художествена галерия, Национална художествена академия, Софийски исторически музей, Художествена галерия „Никола Петров”, град Видин, Художествена галерия Пловдив Художествена галерия „Иван Фунев”, град Враца, Художествена галерия Стара Загора, Национален военноисторически музей, Национален литературен музей Ателие-колекция „Светлин Русев”, град София, Художествена галерия – дарение „Колекция Светлин Русев”, град Плевен, Колекция „Инджов”, Колекция Живко Чубриев и др. частни колекции.

Експозицията се съпътства от каталог, издаден със съдействието на Министерство на културата и Столична община – Дирекция „Култура”.ДОСВАНЕ ДО СЯНКАТА куратор Красимир Илиев

15 Септември 2011 - 09 Октомври 2011


Изложбата е опит за докосване до темата за тъмнината и сянката, обхващащ един времеви диапазон от близо сто години в творчество на тридесет български художници от различни поколения – Иван Мърквичка, Никола Петров, Владимир Димитров – Майстора, Иван Милев, Жорж Папазов, Никола Танев, Бенчо Обрешков, Илия Бешков, Васил Иванов, Генко Генков, Никола Даскалов, Георги Баев, Атанас Пацев, Никола Терзиев, Петър Дочев, Иван Георгиев – Рембранда, Томас Кочев, Стоян Цанев, Ангел Станев, Димитър Лалев, Димитър Кулев, Милко Божков, Станислав Памукчиев, Юлия Станкова, Красимир Илиев, Зиятин Нуриев, Димитър Илиев, Надежда Карапенчева, Антония Ангелова и Мина Ангелова.

За тях мракът и сянката носят различни смислови значения: покровители на страстите; хранителна среда, която поражда формата; призраци, вещаещи гибел, но и омагьосваща поезия на здрача, неговия час за екстатична молитва, открехваща портата между смъртта и живота. Сянката може да бъде деликатно оръжие на женското кокетство. Тя може да танцува заедно със светлината и да е неин контрапункт. Сянката е концентрирана духовност, а формата, за да е вечна, трябва да съдържа сянка. Сянката на човека е не само негова същност, но и неговата цялостност. Мракът е тъканта на дявола, но и лоно на красотата. Мрачна е тъгата от познанието на човешкото несъвършенство. Мракът е утроба, но и примка за човеците. Той тъче нишка, която оплита светлината в стремежа си да я погълне, но е и нейния създател.

Избраните произведения представят светлината и тъмнината и в диапазона между християнския възглед за тяхното противоборство и китайската идея за тяхната неразчленимост и взаимодопълване. Очевидно е – с времето, особено след 70-те години на 20 век, черното не просто превзема все по-големи територии в българското изкуство, често губи негативното си значение и дори се превръща в същинския носител на образа. Осъзнавано или не, този процес го доближава до онази част от далекоизточното изкуство, която е резултат от дзенския възглед за изобразяване - внезапното постигане на онзи извлечен от мрака разтърсващ миг, който е породен от просветление.РУМЕН СКОРЧЕВ ВАРИАЦИИ НА ТЕМА ЗАКУСКА НА ТРЕВАТА

08 Септември 2011 - 09 Октомври 2011


Изложбата е опит за преосмисляне на известната картина на Едуард Мане „За-куска на тревата” – тема, която варира в различни интерпретации много преди произве-дението на Мане и вдъхновява многобройни реплики в десетилетията след него. 

За Румен Скорчев „Закуска на тревата” е повод за обобщаване на дългогодишен житейски и артистичен опит, за преструктуриране на утвърдени понятия, за личен про-чит на естетически и морални ценности. В своите вариации около темата, изпълнени с характерна динамична рисунка и интензивен колорит, той постига сгъстено, тревожно усещане за съвремието, търсейки различни гледни точки към непреходните въпроси и непреодолените конфликти на човешкото битие. Надхвърляйки сюжетните измерения на темата, художникът я превръща както в поле на своите пластични открития, така и в свое интимно духовно пространство.

Изложбата в СГХГ се състои изцяло от нови творби, създадени в последните го-дини, които за пръв път се показват пред публика. Своите размисли по темата Румен Скорчев представя в 20 живописни платна и подбрана част от многобройните подготви-телни рисунки, които ги предшестват.

Експозицията се съпътства от богато илюстрирано каталожно издание*.

Академик Румен Скорчев е роден през 1932 г. в Търговище. Дипломиран е като инженер-паркостроител през 1957 г., а през 1964 г. завършва Художествената академия, където от 1984 г. е хабилитиран професор. Получил е над 40 национални и международни наг-ради. Илюстрирал е многобройни книги за деца и възрастни. Стипендиант на японската фондация Kokucai Koryu Kikin. Негови творби са включени в двутомното японско издание за 300 водещи графици на ХХ век. През 1970 г. получава златен медал на международ-ното биенале на графиката във Флоренция и творбата му е включена в колекцията на галерия „Уфици”. Негови картини представят България в музея „Албертина” – Виена, „Виктория и Алберт” – Лондон, Националната галерия във Вашингтон, „Дордрехт Музе-ум” – Холандия и много други музеи и частни сбирки по света.ПОСЛАНИЕ ОТ ВЕКОВЕТЕ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ ОТ БАЛКАНИТЕ

12 Юли 2011 - 28 Август 2011


Изложбата представя отделни творби на Ото Хорейши, Йозеф Обербауер, Иван Мърквичка, Цанко Лавренов, Сирак Скитник, Иван Милев, Дечко Узунов, Иван Пенков, Иван Лазаров, Ари Калъчев, Борис Денев, Владимир Лукаров, Никола Кожухаров, Атанас Михов, Пенчо Георгиев, Марио Жеков, Борис Михайлов, Иван Христов, Симеон Велков, Иван Гецов, Наум Хаджимладенов, Петър Морозов, Йордан Кювлиев, Марин Георгиев – Устагенов, Георги Хаджидимитров, Владимир Рилски, Слави Генев, Найден Петков, Здравко Александров, Васил Маринов,`Ради Неделчев, Димитър Андреев, Веселин Парушев, Максим Цанков, Георги Николов, Владимир Пешев, Бойчо Григоров, Лика Янко, Андрей Даниел, Кирил Герасимов, Димитър Стефанов, създадени в различни периоди от края на ХІХ до края на ХХ век и ни пренася във времето, за да ни припомнят колко голяма е ролята на тези обители – манастири и църкви за духовността , морала и добродетелите на християнската вяра в хилядолетната история на българския народ . 

Експозицията има за цел да покаже доколко и каква е връзката между православното християнство и светското изкуство, като същевременно повдига много и различни въпроси, на които е необходимо задълбочено и цялостно да се потърсят отговори. Защо само отделни художници или групи творци са вдъхновени от Православието, от църквите и манастирите, от библейските сюжети? Как, кога и по какви причини пренебрегваме своето християнско наследство и свързаните с него личности, уникални художествени, литературни и философски произведения.

Събраните и представени повече от 120 произведения – маслени платна, акварели и скулптури от различни поколения художници на една място допринася за проследяването на още една посока в българското изкуство. Връзката с манастирите и църквите за едни е пълноценното изучаване на миналото, защото за тях то е родното наследство от което се ражда модерното. За други това е спорадична изява или цялостно обвързване с изписване на църковната живопис, дала отражение и върху светските им творби. За трети това е случайно докосване до духа на Православието. Но неизбежно пътищата им се срещат в храма, в създаването на творби, които разказват за църквите и манастирите, където се е създавала и опазвала българската култура и дух. Творби, които класифицираме като светски, но които в контекста на изложбата придобиват своята автентична светлина. Доближаването до християнската истина посредством художествените произведения има един шанс в повече - да говори на разума и на чувствителността на хората. 

Изложбата е придружена от каталог и е част от съпътстващата програма по повод ХХІІ международен конгрес за византийски изследвания.

Куратор - Аделина ФилеваИзложба на номинираните художници за Наградата за съвременно изкуство БАЗА: Албена Баева, Стефания Батоева, Георги Димитров, Викенти Комитски, Мина Минов, Петър Минчев

09 Юни 2011 - 10 Юли 2011


Американската „Фондация за гражданско общество” ръководи „Международната мрежа от награди за млади художници” (YVAA). Вече в десет европейски страни съществуват конкурси, които всяка година изпращат по един художник на резиденция вInternational Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк. Българската Награда БАЗА се присъединява през 2008 г. по инициатива на Мария Василева и под егидата на Института за съвременно изкуство – София. Ежегодната изложба на номинираните се провежда в СГХГ, която поема и цялостната й организация като продължение на традицията да представя млади автори в програмата „Място за срещи”. Наградата БАЗА се изразява в пътуване до Ню Йорк за шест седмици и самостоятелна изложба в галерията на ИСИ-София. Първите трима носители на БАЗА са Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009) и Антон Терзиев (2010). 

За БАЗА се кандидатства по традиционен начин с портфолио, но решаващо при избора на победител е не само участието в други изложби и вече реализираните произведения, но и участието в изложбата на номинираните. В нея художниците могат да покажат най-добре представящите ги готови работи, но често тя е специален повод за реализиране на нови идеи. Досега за наградата са кандидатствали над 120 художници, а номинирани са 21.

През 2011 се провежда четвъртото издание на наградата БАЗА. В изложбата се представя живопис, интерактивни и пространствени инсталации, обекти, видео, фотографии. 

През 2011 членове на журито са: Яра Бубнова, Лъчезар Бояджиев, Надежда Олег Ляхова, Светослав Кокалов и Даниела Радева.

Носител на Наградата БАЗА за 2011 е Викенти Комитски.ЗВЕЗДИТЕ НА LOBSERVEUR Френски индустриален дизайн

01 Юни 2011 - 26 Юни 2011


Изложбата представя 33 от най-иновативните постижения на индустриалния дизайн за изминалата година. Всеки от изложените предмети е носител на престижната награда Les Étoiles de l’Observeur (Звездите на наблюдателя) на френската Агенция за популяризиране на индустриалния дизайн (АПИД) .

Още от основаването си през 1983 г. АПИД популяризира важността на дизайна във всеки аспект на човешкия живот, а от 1999 г. организира всяка година изложбата "Observeur du design" (Дизайн наблюдател), за да отличи най-добрите примери за дизайн на "нещата от живота" – от превозни средства през мебели и интериори до детски играчки и съвсем прозаични ежедневни предмети, като четка за зъби например. 
За да бъде удостоен със "звездата на наблюдателя", един предмет трябва да бъде задължително иновативен, удобен, евтин и достъпен за всички, но качествен и оригинален, да бъде произведен с уважение към природата, да отговаря на нови нужди и да модернизира традиционното ноу-хау. 

Изложбата е по повод 20 години Френски културен институт в България и е част от фестивала Sofia Design Week.ИЗБОРЪТ 43 изкуствоведи 43 произведения

28 Май 2011 - 28 Август 2011


Кураторът на проекта д-р Мария Василева кани 43-ма известни български историци на изкуството и културата от различни поколения и сфери на дейност (преподаватели, научни работници, музейни уредници, директори на галерии, музеи и неправителствени институции, критици, куратори и изследователи на свободна практика) да изберат по една творба от колекцията на СГХГ без значение на периода, жанра или изразните средства – творба, която харесват и смятат за важна, като обосноват избора си в текст от една страница. 
Целта на проекта е да се проследи какво прави едно произведение стойностно и важно за развитието на българското изкуство от днешна гледна точка; има ли промени в критериите в сравнение с предишни десетилетия; издържат ли най-христоматийните произведения на колизиите на времето; променя ли се езикът на критиката; какви са личните позиции на най-известните български изкуствоведи. Важното в случая е вглеждането в една творба и анализът на нейните характеристики като специфични, но и обобщаващо валидни за даден исторически период.
Независимо от изминалите повече от 20 години след промените официалната история на българското изобразително изкуство се преосмисля бавно. Постоянните експозиции в музеите са същите каквито са били през 80-те години на 20. век, представителните изложби по инерция включват добре познати имена. В този контекст проектът „Изборът” е опит за анализ и преоценка на ситуацията. Той показва значително променения пейзаж на 
българското изкуство, в който наред с примерите на класическата и модерната живопис, скулптура и графика, убедително стоят работи на съвременното изкуство, изпълнени с различни изразни средства. Наред с шедьоврите на колекцията се появяват и позабравени имена, както и някои напълно непознати; редом с класиците застават млади художници, които провокират интереса на публиката и критиката.
Проектът е част от усилията на СГХГ да погледне историята на българското изкуство от различни ъгли. И поредният експеримент за нетрадиционна работа с музейната колекция. Както и в други случаи, и сега принципът на подбор на работите е на концептуално ниво и свързва класическа и модерна живопис, скулптура и графика с видео, фотография, обекти, инсталации и др., с амбицията отново да се види какво „говори” най-убедително днес на зрителя и независимо от времето или медията, в която е създадено, държи контакт с възприемащия.
Изложбата цели и да направи професията на историка на изкуството и културата по-видима. Събирането на едно място на различни специалисти допринася за разнообразието и плътността на диалога, защото именно в комбинацията от всички активности на пишещи, изследващи и куриращи специалисти се изгражда това, което наричаме история на изкуството. 
Издаден е каталог (на български и английски език).ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ

14 Май 2011 - 14 Май 2011


И тази година Софийската градска художествена галерия и нейният филиал – галерия „Васка Емануилова” ще бъдат едно от най-атрактивните и предпочитани места за софиянци и гостите на столицата в Нощта на музеите и галериите на 14 май, събота.
В залите на галерията са експонирани две интересни международни изложби, представящи модерното изкуство чрез различните му форми , естетика и техники.

Изложбата „АВС. Белгийско съвременно изкуство” вече месец събира посетители в галерията. Това е първата художествена проява от такъв мащаб, която представя пред българската публика две особено интересни и заредени с творчески потенциал художествени сцени, които са представителни за съвременните творчески процеси. Едната сцена е Белгия – емблематична за съвременните предизвикателства с многобройните ú творци, които винаги са били носители на най-авангардното в областта на художествените изразни форми. Другата сцена е „Льо Френоа” – студиото за съвременни изкуства във Франция, вдъхновено от „Баухаус”, което има отзвук и разпространява влиянието си на международно равнище. . Акцентът е поставен върху видеото и фотографията. Това са области, в които Белгия се е откроила през последните двадесет години. Изложбата представя 23 работи на 20 ключови творци от големите белгийски градове (Антверпен, Брюксел, Гент, Лиеж), оказали влияние върху развитието на съвременното европейско изкуство. Изложбата е илюстрация на кураторската идея, че в Белгия съжителстват на пръв поглед несъвместими художествени тенденции, като минимализъм и концептуализъм, съпътствани от едно постдадаистично игрово изкуство с жизнено чувство за хумор. 

Изложбата „ В хармония с природата” е част от Биенале на хартиено изкуство, София 2011. 
Александър Тиеме, Анна Бояджиева, Гахае Парк, Димитър Овчаров, Джинуон Чан, Зорница Пискулийска, Ива Кръчмарска, Кумой Яджима, Лииса Малкамо, Михал Кукла, Одри Стоун, Ричард Суини, Сеун Уо Хуан, Сюзан Швалб, Хелене Чачер, Хелън Фредерик, Хелън Хийбърт, Хироаки Асахара, Цин Чун, Чaрмиан Полак, Яника Пирна представят различни начини за преобразяването на хартията като материал, който придобива разнообразни свойства за изразяване. 
Горене, напластяване, прегъване, рязане, дупчене, плетене, пресоване, лепене – това са методите на боравене с хартията, показани в тази изложба. Резултати от стремежа на съвременния художник да бъде създател на неочаквани форми, изобретател на нови техники, но и наследник и продължител на старите древни 
техники.

Уличка на хартията е специалното събитие по време на Нощта на музеите в събота, 14 май от 18.00 до 00.00 часа.

На алеята в Градската градина, успоредна на ул. „Ал. Батенберг” и свързваща Софийската градска художествена галерия и Националната художествена галерия ще бъдат построени 2 големи и 8 малки шатри от хартия. В тях ще бъдат представени и произведения от хартия и различни видове хартия. Публиката ще има възможност да проследи самият процес на създаване на творба от хартия и да се запознае с автори , които работят с този материал. Ще бъдат организирани уъркшопове за деца и възрастни, на които ще се разучаван различни техники при изработване на творби от хартия.

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ на СГХГ по време на Нощта на музеите ще бъдат музикантите от популярната и оригинална група „НАСЕКОМИКС”/ „NASEKOMIX”. Нейният стил може да се определи като aавангардна минималистична смесица от електронна музика, джаз, рок, пънк, инди, фюжън, трип-хоп.
„Насекомикс” съществуват от 2001 година и творят дълго време в така наречения "ъндърграунд" на българската сцена, но свирят често извън страната на различни музикални и театрални фестивали. Стават популярни след успешното си участие в саундтрака на филма "Източни пиеси" и издаването на първия си студиен албум "Аdam's Bushes Eva's Deep" в края на 2009 година. Тиражът се разпродава веднага, а към момента се разбра, че са най-продаваната музика в България за 2010 година. Само за последните две години „Насекомикс” направиха серия успешни концерти в България и чужбина, включително на премиерите на филма "Източни пиеси" на Камен Калев на фестивалите в Кан, Сараево и Париж, на фестивали във Виена и Германия, както и изключително успешно турне в националните театри в по-големите градове на България. Групата се радва на пълни зали и прекрасна публика, с която музикантите са в непрекъснато взаимодействие. 
Групата е в състав:
• Андрония Попова (Рони) — вокали, акордеон, клавири; 
• Михаил Йосифов — китара , клавири, бек вокали; 
• Георги Дончев — електро-контрабас, контрабас; 
• Александър Даниел (Санди) — барабани. 
Концертът на група „НАСЕКОМИКС” ще се състои на 14 май, събота от 21.00 часа на стълбите и площадката на Софийската градска художествена галерия откъм Градската градина , в съседство с Гранд хотел „София”.
Събитията и концертите в СГХГ са в партньорство с фондация „Култура и развитие” на Патрик Сандрен и фондация „Аматерас”

Галерия „Васка Емануилова”
София 1527, бул. „Янко Съкъзов” 15
/ на гърба на парк „ Ген. Вл. Заимов”/
тел. 944 11 75
10.00 – 00.00 часа

Изложби

Темпография
Концептуален видео арт проект на Антони Банварт и Магнус Аронсон

Събития

20:00 ч. / Парк Заимов - DJ Set с Papa Potato: The Funky Side of the MuseumNiВ ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА София Хартиен Арт Фест 2011

04 Май 2011 - 29 Май 2011


Изложбата „ В хармония с природата” е част от Биенале на хартиено изкуство, София 2011. 

Александър Тиеме, Анна Бояджиева, Гахае Парк, Димитър Овчаров, Джинуон Чан, Зорница Пискулийска, Ива Кръчмарска, Кумой Яджима, Лииса Малкамо, Михал Кукла, Одри Стоун, Ричард Суини, Сеун Уо Хуан, Сюзан Швалб, Хелене Чачер, Хелън Фредерик, Хелън Хийбърт, Хироаки Асахара, Цин Чун, Чaрмиан Полак, Яника Пирна представят различни начини за преобразяването на хартията като материал, който придобива разнообразни свойства за изразяване. 

Хартията е уязвима, нежна, но и груба, твърда. Тя е пластична и има способност да вибрира и да внушава движение. Може да е плоска, релефна, с различна фактура или обем. Да бъде цветна или бяла до съвършенство,
многопластова или прозрачна.

Горене, напластяване, прегъване, рязане, дупчене, плетене, пресоване, лепене – това са методите на боравене с хартията, показани в тази изложба. Резултати от стремежа на съвременния художник да бъде създател на неочаквани форми, изобретател на нови техники, но и наследник и продължител на старите древни техники.

Биеналето на хартиено изкуство е част от Хартиен Арт Фест София 2011, който се провежда за пръв път. Проект е на Даниела и Тодор Тодорови.
Организира се от фондация Аматерас. Представя над 100 автори от 36 страни в Софийска градска художествена галерия, Национална художествена галерия, Национална галерия за чуждестранно изкуство, Природонаучен музей, залата за временни експозиции и скулптурния двор на Министерството на външните работи, Арена ди Сердика, галерия Мазда.

Куратори – д-р Талия Врачопулос, Лииса Малкамо, Даниела Тодорова.АВС. Белгийско съвременно изкуство Куратори: Доминик Пайни и Паскал Проние

12 Април 2011 - 15 Май 2011


Изложбата е част от интеркултурния и образователен проект „Дигитален поглед към съвременното изкуство”. Едновременно в София се представят изложбите „ABC. Белгийско съвременно изкуство” и „Льо Френоа – Национално студио за съвременни изкуства” в Националната художествена академия.

Това е първата художествена проява от такъв мащаб, която представя пред българската публика две особено интересни и заредени с творчески потенциал художествени сцени, които са представителни за съвременните творчески процеси. Едната сцена е Белгия – емблематична за съвременните предизвикателства с многобройните ú творци, които винаги са били носители на най-авангардното в областта на художествените изразни форми. Другата сцена е „Льо Френоа” – студиото за съвременни изкуства във Франция, вдъхновено от „Баухаус”, което има отзвук и разпространява влиянието си на международно равнище. 

„АВС. Белгийско съвременно изкуство” е изложба, която няма амбицията изчерпателно да покаже цялото разнообразие в съвременното белгийско изкуство. Акцентът е поставен върху видеото и фотографията. Това са области, в които Белгия се е откроила през последните двадесет години. Изложбата представя 23 работи на 20 ключови творци от големите белгийски градове (Антверпен, Брюксел, Гент, Лиеж), оказали влияние върху развитието на съвременното европейско изкуство. Изложбата е илюстрация на кураторската идея, че в Белгия съжителстват на пръв поглед несъвместими художествени тенденции, като минимализъм и концептуализъм, съпътствани от едно постдадаистично игрово изкуство с жизнено чувство за хумор. Изложбата гостува в София след представянето й в Национално студио за съвременни изкуства „Льо Френоа”. 

Изложбата е включена в Културния календар на Столична община. Придружена е от каталог.

Организатори: Патрик Сандрен, фондация „Култура и развитие” и „Льо Френоа” Национално студио за съвременни изкуства.

В партньорство със:
СГХГ, Столична община, Посолство на Белгия, Посолство на Франция, Националната художествена академия,
Френски институт,Societe Generale Експресбанк, Технополис.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery