Лого на Софийска Градска Художествена Галерия
Анимация по време на зареждане


МЯСТО ЗА СРЕЩИ Евгени Василев. Интуитивна еволюция

23 Март 2004 - 28 Март 2004


 

Инсталацията "Интуитивна еволюция" представя процеса 
на еволюция и интегрирането на хората в средата. Видеото показва представители на двете поколения в тяхната естествена среда чрез начина им на комуникация. Компютърно-генерираната анимация дава една футуристична представа за ситуирането и взаимоотношението на хората в ежедневие, подвластно на технологиите.

Евгени Василев, р. 1980, учи кино и телевизия в Департамента за визуални изкуства на Нов български университет. Работи на свободна практика, занимава се с дизайн, графичен дизайн, видео-монтаж. Член на Център за медийни изкуства Интерспейс.

Галина ДимитроваСЛОВО И ОБРАЗ

10 Март 2004 - 26 Март 2004


 

2004 година е свързана с 800-годишнината от завладяването на Константинопол от войските на ІV Кръстоносен поход. Центърът за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” отбелязва това събитие чрез изложбата “Слово и образ”, която е поредна проява по сключения през 2003 г. договор със Софийската градска художествена галерия за популяризиране на изкуството, създадено по българските земи и на Балканите (през 2003 г. бяха показани гравюри на Христофор Жефарович, дарение от Негово светейшество Сръбския патриарх Павле и произведения от съвременния сръбски график Велко Михайлов).
“Слово и образ” включва над 150 експоната, постъпили директно в Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” или чрез фондация “Елена и Иван Дуйчеви” след 2000 г., както и предоставени от частни лица. До момента те не са публикувани в каталози или други издания. Това се отнася и до частната колекция на д-р Павел Панов (регистрирана под № 1 към Общинското предприятие “Стара София” със Софийски исторически музей) и колекциите на Румен Манов и на Петър Христов. Само два пергаментни листа от ХII в., извадени от корицата на старопечатна книга, излизат извън хронологичните рамки на периода ХV – ХХ в. Останалите експонати обхващат освен ХIХ и ХХ в.СЛОВО И ОБРАЗ

10 Март 2004 - 26 Март 2004


 

2004 година е свързана с 800-годишнината от завладяването на Константинопол от войските на ІV Кръстоносен поход. Центърът за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” отбелязва това събитие чрез изложбата “Слово и образ”, която е поредна проява по сключения през 2003 г. договор със Софийската градска художествена галерия за популяризиране на изкуството, създадено по българските земи и на Балканите (през 2003 г. бяха показани гравюри на Христофор Жефарович, дарение от Негово светейшество Сръбския патриарх Павле и произведения от съвременния сръбски график Велко Михайлов).
“Слово и образ” включва над 150 експоната, постъпили директно в Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” или чрез фондация “Елена и Иван Дуйчеви” след 2000 г., както и предоставени от частни лица. До момента те не са публикувани в каталози или други издания. Това се отнася и до частната колекция на д-р Павел Панов (регистрирана под № 1 към Общинското предприятие “Стара София” със Софийски исторически музей) и колекциите на Румен Манов и на Петър Христов. Само два пергаментни листа от ХII в., извадени от корицата на старопечатна книга, излизат извън хронологичните рамки на периода ХV – ХХ в. Останалите експонати обхващат освен ХIХ и ХХ в.МЯСТО ЗА СРЕЩИ ВЕСКУЛПТУРА Весел Танев

04 Март 2004 - 22 Март 2004


 

Скулптурата на Весел Танев се доближава до направлението на индустриалните скулптори от 20-те години на ХХ в. с тази разлика, че тя не изобразява природни форми или душевни състояния, а претворява принципите на механиката и промишленото производство. Весел работи с високо технологични материали като месинг, фосфорен бронз, нераждаема стомана, текстолит. Работите му напомнят продукти на индустриалния дизайн. Тяхното изпълнение се базира на точни предварителни проекти. Идеята на автора е всяка скулптура да се разглежда едновременно и като умален макет на произведение с монументални размери. Той залага не на уникалността, а именно на “възпроизводимостта” на всяка от тях.
На изложбата Весел представя 15 скулптури, фотографии и чертежи. СОФИЯ - СТО ЛИЦА

03 Март 2004 - 27 Април 2004


 

Изложбата е посветена на 125-годишнината от обявяването на София за столица на България и 75-годишнината от създаването на общинската художествена сбирка, поставила началото на днешната Софийска градска художествена галерия.
Богатата живописна колекция на галерията на софийска тематика включва над 350 творби (в изложбата е показана една трета част от тях), събирани целенасочено повече от шест десетилетия. Тези пейзажи и композиции ни дават възможност да съпоставяме над 100 художници от различни поколения, представители на всички стилови направления в българското изкуство през целия ХХ век - как са виждали София, кои градски сюжети са предпочитали, как се е променял градът от пренаселените улици и площади до тихите кътчета и покрайнините. Един град със сто лица.
Изложбата е съпроводена с двуезичен каталог с цветни и черно-бели репродукции на всички картини на софийска тематика от живописния фонд на галерията и справка за художниците - носители на наградите на София от 40-те години на ХХ век до момента. РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ В ОБРАЗИ

18 Февруари 2004 - 03 Март 2004


 

Изложбата “Ротари клуб София в образи” се осъществява в рамките на програмата на клуба “Културноисторическо наследство”. С тази изложба клубът продължава традиционното ползотворно сътрудничество със СГХГ. Тя е своеобразен заключителен акорд на честването на 70 годишнината на първия Ротари клуб у нас, началото на което бе свързано също с една художествена изложба в СГХГ /”Съхранените послания на инж. Уотсон – Британски ротарианци в София”/.МЯСТО ЗА СРЕЩИ VIA PONTICA Пърформанс, инсталация, лекция 10 Февруари 2004 - 1 Март 2004 Via Pontica прелетният път на птиците е понятие, което насочва усилията на авторите в посока на едно сетивно, времево, природно изкуство. Изследвайки полето на символичното, те преоткриват знака на палео-лабиринта. Неговата сложна структура, хармонично съгласие на противоположности, които изграждат едно цяло и същевременно нещо трето, т.е. ПЪТЯ, ги провокира да започнат творчески опити в рамките на естественото движение. То сякаш е сведено до най-очевидния начин за предвижване на бипедалното същество - просто ходене. Стимулирайки процес на лично изследване, тяхното изкуство се превръща в знаково. В акция творецът буквално се облича в носител на символично значение, използвайки механични измислици, които по-различни начини затрудняват или обуславят движението и създават хибридна ходеща форма, човек + конструкция. През лабиринт, във сфери, с кокили, с необикновени обувки на краката, бетонирани стъпала в неваляшка, авторите пътуват в разстоянието от невъзможността до опита, в търсене на общия път или възможните посоки за предвижване. Използвайки природна среда, скрити или публични места, със своя специфичен изказ те ги преобразяват в игрище за творци.

10 Февруари 2004 - 01 Март 2004


 

Via Pontica – прелетният път на птиците е понятие, което насочва усилията на авторите в посока на едно сетивно, времево, природно изкуство. Изследвайки полето на символичното, те преоткриват знака на палео-лабиринта. Неговата сложна структура, хармонично съгласие на противоположности, които изграждат едно цяло и същевременно нещо трето, т.е. ПЪТЯ, ги провокира да започнат творчески опити в рамките на естественото движение. То сякаш е сведено до най-очевидния начин за предвижване на бипедалното същество - просто ходене. Стимулирайки процес на лично изследване, тяхното изкуство се превръща в знаково. В акция творецът буквално се облича в носител на символично значение, използвайки механични измислици, които по-различни начини затрудняват или обуславят движението и създават хибридна ходеща форма, човек + конструкция. През лабиринт, във сфери, с кокили, с необикновени “обувки” на краката, бетонирани стъпала в неваляшка, авторите пътуват в разстоянието от невъзможността до опита, в търсене на общия път или възможните посоки за предвижване.
Използвайки природна среда, скрити или публични места, със своя специфичен изказ те ги преобразяват в игрище за творци.МЯСТО ЗА СРЕЩИ VIA PONTICA Пърформанс, инсталация, лекция

10 Февруари 2004 - 01 Март 2004


 

Via Pontica – прелетният път на птиците е понятие, което насочва усилията на авторите в посока на едно сетивно, времево, природно изкуство. Изследвайки полето на символичното, те преоткриват знака на палео-лабиринта. Неговата сложна структура, хармонично съгласие на противоположности, които изграждат едно цяло и същевременно нещо трето, т.е. ПЪТЯ, ги провокира да започнат творчески опити в рамките на естественото движение. То сякаш е сведено до най-очевидния начин за предвижване на бипедалното същество - просто ходене. Стимулирайки процес на лично изследване, тяхното изкуство се превръща в знаково. В акция творецът буквално се облича в носител на символично значение, използвайки механични измислици, които по-различни начини затрудняват или обуславят движението и създават хибридна ходеща форма, човек + конструкция. През лабиринт, във сфери, с кокили, с необикновени “обувки” на краката, бетонирани стъпала в неваляшка, авторите пътуват в разстоянието от невъзможността до опита, в търсене на общия път или възможните посоки за предвижване.
Използвайки природна среда, скрити или публични места, със своя специфичен изказ те ги преобразяват в игрище за творци.ГЕОРГИ ПАВЛОВ - ПАВЛЕТО 1913 1995

05 Февруари 2004 - 28 Февруари 2004


 

За творчеството на Павлето често се казва, че внушава усещане за лиризъм и непосредственост. Стилът му се доближава до този на художниците от “Парижката школа”, характеризиращ се с ясен и чист колорит и подчертана линеарност. Пейзажите му с изгледи от крайните квартали на столицата и безлюдните градски булеварди са сред най-добрите произведения в жанра.
В изложбата са включени картини от Община Чипровци, ХГ на Стара Загора, Сливен, Пазарджик, Бургас, Казанлък, Софийска градска художествена галерия и части колекции.
Изложбата е организирана по инициатива на художествена галерия Стара Загора и със съдействието на Национална организация “Малки български хора”, Национален инициативен комитет, Община Чипровци, Национална бизнес пощаИВАН Б. ИВАНОВ живопис

01 Февруари 2004 - 28 Февруари 2004


 

Изложбата в СГХГ представя едни от последните цикли на художника, които синтезират неговите търсения в посока на абстрактната, но създаваща асоциации образност.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Последвайте ни
и във Facebook
Facebook
Посетете ни
в YouTube
YouTube
Запишете се за
новини
Изпрати
Изпратете
е-картичка
Vaska Emanuilova Gallery