ВЪЗДИГАНЕ. ПЪРВИЯТ ВИПУСК
125 години от създаването на Националната художествена академия

Изложби

КРИСТО И ЖАН-КЛОД. ЖИВОТ=ТВОРБИ=ПРОЕКТИ

Изложби

КОЛЕКЦИЯ ОТ ТВОРБИ ОТ КРАЯ НА 19-ТИ ВЕК ДО ДНЕС

КОЛЕКЦИЯ

Свилен Стефанов

И им кажете, че имах прекрасен живот

Свилен Стефанов

Великата красота и последният от пърформансите

Константин Щъркелов

Пейзаж (Морската градина, Варна), 1929

Джоел Майеровиц

Работници

Съобщение

Информираме Ви, че от 19.05.2020 г. се възстановява достъпа и обслужването на посетители в сградата на СГХГ и филиалите галерия „Васка Емануилова“ и галерия „ Дечко Узунов“, с работно време за СГХГ от 10.00 до 19.00 ч., а за филиалите от 11.00 до 19.00ч. като във връзка с усложнената епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки от компетентните органи, посещенията ще се извършват при тяхното стриктно спазване.

За да осигурим безопасното посещение на нашите експозиции, сме взели всички възможни мерки , с които можете да се запознаете на фейсбук страницата страницата ни на адрес https://www.facebook.com/sofiacityartgallery/?ref=bookmarks , на касите на СГХГ, както и да получите допълнителна информация за тях от нашите служители чрез посочените данни за контакт или на място.

Въпреки това, следва да имате предвид, че посещението на нашите изложби извършвате на собствен здравен риск!

Разчитаме на Вашето съдействие и отговорно отношение при спазването на установените от компетентните органи и въведени от нас правила!

1. В изложбените зали на СГХГ се допускат до 25 посетители едновременно. Във филиалите се допускат съответно за галерия „ Васка Емануилова“ – до 6 посетители, а за галерия „ Дечко Узунов“ до 2 посетители. Престоя за разглеждане на всеки посетител е не повече от 60 минути.
2. Посетителите влизат през един вход, спазвайки дистанция от не по-малко от 1,5 метра;
3.При влизане в галериите посетителите са задължени да носят предпазни маски за лице, както и да дезинфекцират ръцете си, като за целта на входа са поставени диспенсъри с дезинфектанти, които посетителите са длъжни да използват при всяко влизане и излизане, както и резервни маски за лице за еднократна употреба, в случай че посетителите не разполагат със собствени;
4. При разглеждане на експозициите посетителите следват задължителен ход за разглеждане от ляво на дясно на дистанция от не по-малко от 1,5 метра;
На посетителите е забранено използването на мобилни телефони по време на престоя си в СГХГ или филиалите й, както и събирането им по групи, без да бъде спазвана установената в настоящата заповед дистанция; 5. Поединичен достъп до касите се осъществява при спазване на дистанция от не по-малко то 1,5 метра;
6. При желание от посетителите да разгледат продуктите на книжарницата на СГХГ задължително е да се ползват ръкавици за еднократна употреба, които галерията предоставя и при спазване на дистанция от не по-малко от 1,5 метра;
7. Пазителите следят за спазването на горепосочените мерки от страна на посетителите, а именно: дали всеки посетител е с поставена маска, спазване на дистанция и използване на дезинфектант;
8. Служителите от звено „охрана“ не допускат влизане на лица до експозиционните пространства, които проявяват симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други). Лица, проявяващи такива симптоми по време на посещението си, ще бъдат помолени незабавно да напуснат помещенията на СГХГ или филиалите й;
9.Обслужващия персонал, задължително използва шлемове или маски, дезинфектант и ръкавици.

Дезинфекция на изложбените зали - от 9.30 до 10.00 ч., 13.00 до 13.30 и от 16.30 до 17.00ч.; проветряване - на всеки кръгъл час.