НАСТОЯЩИ

ИЗЛОЖБИ

 • 20 декември 2020 г. - 14 март 2021 г.

  ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ. МЕЖДУ ТЕАТЪРА И ЖИВОТА

  Изложбата е по повод 120-годишнината от рождението на художника Пенчо Георгиев, чието име остава непознато за по-младите поколения. Започнал творческия си път през 20-те години на ХХ век заедно с художници като Иван Милев, Иван Пенков, Илия Бешков, Васил Стоилов, Иван Ненов и др., той остава свързан с модернизма в българското изкуст-во и с Дружеството на Новите художници.

  виж изложба
 • 11 Ноември 2020 г. – 28 март 2021 г.

  ГРАДИНА НА ДУХОВНОСТТА.
  СВЕТА ГОРА И БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

  Изложбата „Градина на духовността“ представя Света гора, нейните манастири и художествено наследство, видяни през погледа на български художници от първата половина на ХХ век. Сред тях са Иван Лазаров, Дечко Узунов, Васил Захариев, Цанко Лавренов, Константин Щъркелов и др.

  виж изложба