СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ

Фонд „Съвременно изкуство и фотография“ съществува от 2004 г. До 2014 г. в колекцията постъпват 235 произведения, най-ранното от които е от 1983 г.: „Трансплантация - Стъкленият кей“ на Васил Симитчиев, а най-късните са от продължаващите програми за млади автори в Галерия Васка Емануилова.
Целта е колекцията да представи най-новата история на изкуството в България чрез значими автори и произведения. Някои работи са създадени по повод основни за историята изложби като „Градът?“, 1988 г.; „11.11.88“,1988; „N-форми”, 1994; „Ars Ex Natio. Произведено в България”, 1997. Амбицията на фонда е не само да покрива исторически периоди и определени имена, но и да показва тенденции и общозначими проблеми. В него фигурират редица творби, посветени на град София и представени пред публиката в изложби на същата тема, като „(Гр)адски приказки“ (2006) и „От вчера до утре. Софийски паметници“ (2009).
В колекцията има живопис, рисунка, видео, инсталации, дигитално изкуство, обекти, скулптура и др. През 2013 г. стартира и проектът „Българската фотография днес“, благодарение на който в галерията чрез дарения влизат работи на активно работещи съвременни фотографи.
Произведенията постъпват във фонд „Съвременно изкуство и фотография“ чрез откупки и дарения. Сред най-мащабните дарители са художниците Боряна Росса, Правдолюб Иванов, Лъчезар Бояджиев, Сашо Стоицов, Милко Павлов, Нина Ковачева и Валентин Стефанов, Надежда Олег Ляхова, Недко Солаков. През 2014 г. колекцията се попълва и от голямо дарение от частната сбирка на Гауденц Б. Руф.
От 2014 г. фонд „Съвременно изкуство и фотография“ притежава и работи на Кристо и Жан Клод.
Каталогът на фонда е издаден през 2011 г.

ПРАВДОЛЮБ ИВАНОВ (р. 1964)

КАЛИН СЕРАПИОНОВ
(р. 1967)

РАДА БУКОВА
(р. 1973)

ИВАН МУДОВ
(р. 1975) и ДЕСИСЛАВА ДИМОВА

САМУИЛ СТОЯНОВ
(р. 1975)

НЕДКО СОЛАКОВ (р. 1957)

БОРЯНА РОССА
(р. 1972) и
ОЛЕГ МАВРОМАТТИ
(р. 1965)

САШО СТОИЦОВ (р. 1952)

ВАСИЛ СИМИТЧИЕВ
(р. 1938)

ВЕНЦЕСЛАВ КОСТОВ
(1944-2006)

ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ
(р. 1957)

БОРИС МИСИРКОВ и ГЕОРГИ БОГДАНОВ
(р. 1971)

ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ (р. 1962)

НАДЕЖДА ОЛЕГ ЛЯХОВА
(р. 1960)

КОСЬО МИНЧЕВ
(р. 1969)

ИСКРА БЛАГОЕВА
(р. 1978) в съавторство с МИХАИЛ НОВАКОВ (р. 1984)

КИРИЛ ПРАШКОВ
(р. 1956)

ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ
(р. 1957)

ИВО БИСТРИЧКИ (р. 1971)

СТОЯН ДЕЧЕВ
(р. 1978)