ИЗЛОЖБА ЛЮБОМИР ДАЛЧЕВ. НЕСПОКОЙНИЯТ ДУХ
120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХУДОЖНИКА

Изложби

ИЗЛОЖБА ЛЮБОМИР ДАЛЧЕВ. НЕСПОКОЙНИЯТ ДУХ
120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХУДОЖНИКА

Изложби

РЕАЛНОСТ И МИСТИКА
Изложба по проекта "Другото око"

27 април – 10 юли 2022

Изложби

КОЛЕКЦИЯ ОТ ТВОРБИ ОТ КРАЯ НА 19-ТИ ВЕК ДО ДНЕС

КОЛЕКЦИЯ

Любомир Далчев

Автопортрет, 1977 г.

Волфганг Фолц ©

Кристо и Жан-Клод работят по проект „Чадърите“, Ибараки, Япония, 1987-1988

Андрей Даниел

Между доброто и злото

Иван Милев

Светогорска легенеда (Пътуването на св. Богородица до Света Гора)

Владимир Димитров- Майстора

Композиция, юли 1913 г., акварел върху хартия

Милко Божков - художник
Борис Христов - поезия

Камък

Сибиле Бергеман

Веселин Стайков

Проект ДРУГОТО ОКО