Анимализъм: посоки и прояви в българското изкуство до средата на ХХ век

В изданието е публикувано пространно изследване на тази тема, включващо и множество архивни материали. Автор на текста е д-р Любен Домозетски. Каталожната част отразява в разширен вариант творбите, представени в изложбата, проследявайки развитието и спецификите на това жанрово направление в българското изкуство от XIX до средата на ХХ век. Най-ранните произведения са две творби на Захари Загроф. Представени са също така работи на Николай Райнов, Илия Петров, Иван Лазаров, Иван Милев, Борис Георгиев, Пандо Киселинчев, Георги Попов – Джон, Анастас Дудулов, Константин Щъркелов, Владимир Димитров – Майстора, Иван Бояджиев, Харалампи Тачев и др. Голяма част от творбите за първи път се публикуват.

Луксозно двуезично издание

80 лева

2024