ГЕНКО ГЕНКОВ
Отвъд видимото. 100 години от рождението на художника

Католог към изложбата „Генко Генков. Отвъд видимото. 100 години от рождението на художника“

Луксозното двуезично издание на български и английски език
400 страници с текстове, албумна и каталожна част.

100 лв

2023