ЖЕНИТЕ ХУДОЖНИЦИ. НОВИ ХОРИЗОНТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Каталожното издание е проектен резултат от обединените усилия на две големи и значими културни институции – Националната художествена академия и Софийска градска художествена галерия, в сътрудничество с Държавна агенция „Архиви“. Благодарение на техния експертен, научен и технологически капацитет проектът успява да постави отново особено актуалния и в наши дни въпрос за професионалната реализация на жените в областта на изкуството през 20-те и 30-те години на XX век. Обемът и същността му носят и потенциала за допълнителен принос към пълноценното изучаване на Модерността у нас и ролята на жените художници. Богатото съдържание на „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“ е органично свързване на различни типове материали – биографични данни за художничките, изследователски текстове, подробна библиография, хронология на събитията, обективизиращи женската активност в областта на изобразителното изкуство. Албумната част представя не само показаните в изложбата произведения, но и други творби, които са собственост на галерии в страната, част от колекции, както и частни притежания.

90 лева

2023