АНДРЕЙ ДАНИЕЛ. МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ

През 2019 г. Андрей Даниел бе поканен да подготви самостоятелна изложба заедно с екипа на СГХГ. В процеса на обмисляне какво и как да се подбере за предстоящата експозиция, художникът ни напусна. Загубата на Андрей Даниел, на неговата богата мисъл и знания, на паметта му за преживяното, на възможността за личен избор и невъзможността за създаване на нови съпътстващи текстове наложиха преосмислянето на целия проект, на неговото разширяване и създаването на албум, с включена биография и каталожна част, представяща неговата живопис в хронологичен ред. Запазихме избраното приживе от твореца заглавие – Между две епохи и произтичащата от него идея за развитие на изложбата.

Между две епохи е творческото усещане за принадлежност преди и след, на граница, на кръстопът. Направил и правещ своя избор Андрей Даниел е невероятно последователен в своето изкуство и ще остане неделима част от нашето съвремие. Художник, общественик, колега, преподавател, той е една от водещите фигури в изкуството, тласкащи напред българската живопис от края на 20 и началото на 21 век.

Настоящата изложба и придружаващият я албум са резултат от направеното проучване и събирателство на произведенията на художника, пръснати по държавните и частни колекции из цялата страна и в чужбина. Те станаха възможни благодарение на съдействието от страна на семейството на Андрей Даниел, Съюза на българските художници, Националната художествена академия, Националната галерия, държавните, общински и частни галерии в София и страната, неговите колегите – художници и изкуствоведи, и фотографи и частните колекционери.

От издирените и описани в изданието повече от 500 живописни творби посетителите ще могат да видят над 160 от тях разположени на двата етажа на галерията. Включени са някои от най-ранните му творчески прояви, творби от 80-те години, които са получавали различни награди и такива, които близо 30 години не са били показвани пред столичната публика, както и произведения от емблематични цикли и значими теми за цялостното творчество на Андрей Даниел, определящи мястото му сред най- изтъкнатите български художници от последните четири десетилетия.

 

Театральный октябрь, 1977, маслени бои върху платно, 97,5 х 131,5 см, СГХГ

Валери Петров, 1979, маслени бои върху платно, 92 х 72,5 см, СГХГ

Между доброто и злото, 1999, маслени бои върху платно, 65 х 65 см, СГХГ

Хомо Луденс, 2008, маслени бои върху платно, 150 х 150 см, СГХГ

Третият кипарис, отдясно, 2009, маслени бои върху платно, 130 х 150 см, СГХГ

Още едно Рождество, 2011 маслени бои върху платно, 180 х 270 см., СГХГ

Ицко Финци, 1983, маслени бои върху платно, 130 х 90 см, Художествена галерия „Станислав Доспевски“ Пазарджик

Синьото куче на художника, 1985, маслени бои върху платно, 124,5 х 109,5 см, Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово

Характерни подробности, 2014, маслени бои върху платно, 118 х 118 см, частно притежание

Старо приятелство, 1978, маслени бои върху платно, 80 х 160 см, частно притежание

И корабът пътува (цикъл „12 маргиналии“), 1997, маслени бои върху платно, 130 х 110 см, частно притежание

Залез над Университета, 2004, маслени бои върху платно, 90 х 90 см, частно притежание

Автопортрет, 2018, маслени бои върху платно, 70 х 60 см, частно притежание

Наблюдател (цикъл „12 маргиналии“), 1997, маслени бои върху платно, 130 х 116,5 см, Национална галерия

Необходими неща, 1988, маслени бои върху платно, 104 x 104 см, Национален музей в Шчечин, Полша