В КОНТЕКСТА НА ЕКСПРЕСИВНОТО И ИЗВЪН НЕГО

Тази изложба привидно е “случайна среща” на художници
от различни поколения, с различни възгледи и пластически похвати. Това е една експозиция с конгломератна структура
и макар да е под обединяващо мото, то не бива да препраща към търсене на родственост, близост или сходни концепции
и идеи.