ЖЕНИТЕ ХУДОЖНИЦИ. НОВИ ХОРИЗОНТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
14 септември - 27 ноември 2022 г.

Художничката Ивана Пейчева в ателието си, 20-те години на ХХ век. Държавен архив-Сливен