РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА

За първи път художникът Христо Стефанов представя на многобройната си публика огромното си творчество в цялост, събрано по случай 70-годишния му юбилей. Почитателите на този известен български творец ще се срещнат с многообразното му изкуство, ще проследят изключително богатия му художествен път от най-ранни години (първата му запазена рисунка е правена на 12-годишна възраст - изключително прецизен и жив портрет на чичото на художника), през нашумелия "Пловдивски" период от 60-те години, до най-новите му живописни произведения. Основна нишка в творческата еволюция на автора представляват многобройните портрети - жанр, в който Христо Стефанов е всепризнат майстор. Сред редицата известни личности от национален и интернационален мащаб, привлeкли опитното око на живописеца, ca и много съвременници, които ще имат случая да се "срещнат със самите себе си" през призмата на ярката живопис на художника. Любими теми във фигуралните композиции на Христо Стефанов са Старият Пловдив, семейството му, следите от човешкото страдание и поетичният оптимизъм, природата. В по-новите му живописни цикли, с определена абстрактна насоченост, доминират тревожните теми - краят на века, ентомологични композиции, земни свлачища… Ярки акценти представляват многобройни изящни натюрморти в малък формат. На платно или хартия, с обилна маслена паста, течен акварел или фино перо Христо Стефанов е неоспорим майстор, близък по чувствителност едновременно със сдържаната българска иконна живописна наследственост и с емоционалния латиноамерикански и испански художествен израз, но пазещ през цялото си творческо развитие непреходния индивидуализъм на силната си творческа личност.