АНИМАЛИЗМЪТ
ПОСОКИ И ПРОЯВИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ XIX ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК
24 май – 16 юли 2023

 

Изложбата за първи път проследява и представя една слабо изследвана тема в българското изкуство – пресъздаването на животните като самостоятелни пластически образи и търсенията на българските художници в тази посока. За разлика от други жанрове, които бързо навлизат и се установяват в България след Освобождението, анимализмът присъства в чист вид по-ограничено. Въпреки това се оформя изключително разнообразна картина от произведения, в които изображения на животни и най-вече птици, присъстват в един или друг визуален контекст. Особено място в изложбата е отделено на декоративните проекти, реализирани като част от обучението на студентите в Художествената академия в десетилетията до средата на ХХ век. Безспорно изпъква желанието за стилизация и за възползване от декоративните качества на багрите и формите. Специално внимание е отделено и на скулптурата, в която анимализмът присъства в българското изкуство в най-чист вид. Проследени са също така отделни преходни зони между анимализма и други жанрове, в които изображения на животни също намират място. Проектът представя огромно разнообраие от произведения – рисунки, скици, акварели, илюстрации, карикатура, живопис, скулптура, керамика. Най-ранните творби в изложбата, са на Захари Зограф от първата половина на XIX век, а визуалният разказ завършва с произведенията на Давид Перец и Жорж Папазов от средата на XX век, значително отдръпващи се от натурализма. В експозицията са включени работи и на Иван Милев, Владимир Димитров-Майстора, Иван Лазаров, Константин Щъркелов, Георги Попов- Джон, Иван Пенков, Иван Мърквичка, Борис Георгиев, Андрей Николов, Илия Петров и др. Част от представените произведения са напълно непоказвани до сега или слабо известни.

Проектът е реализиран в партньорство с Държавна агенция „Архиви“ и  Националната художествена академия и с подкрепата на галериите в страната и частните колекции.

Куратори: д-р Любен Домозетски, д-р Неда Живкова и д-р Станислава Николова

 

Кълвач, 1926, акварел, темпера, Музейна сбирка на Националната художествена академия

Декоративен проект, 1932, темпера, Музейна сбирка на Националната художествена академия

Декоративен проект – глухар, началото на 30-те години на ХХ век, акварел, Музейна сбирка на Националната художествена академия

Птици, част от триптих "Натура", 1911, туш, молив, акварел, Национална галерия

Седящо куче (Портрет на пинчер), маслени бои, Национална галерия

Слончета, мрамор, СГХГ